cover

סדנאות למטפלים

מרכז גאיה » סדנאות למטפלים

סדנת "לטפל במטפל" לאנשי חינוך וטיפול במרכז גאיה

אנשי טיפול וחינוך מתמודדים עם קושי ושחיקה יומיומית,
כמטפלים אנו חווים מצבים של העברה נגדית, הזדהות השלכתית, טראומה משנית,
כאנשי חינוך אנו מתמודדים עם קשיים של עשרות תלמידים מדי יום.

העבודה למען האחר עלולה לגבות מחיר נפשי של מתח, כעס, עומס, תחושת שחיקה ועייפות
ואף עלולה לבוא לידי ביטוי גופני במחלות או כאבים פיזיים.

לפעמים אנו פועלים בצורה אוטומטית ולא מודעת
ולרב, אנחנו שוכחים את עצמנו בתוך כל הדאגה לאחרים…

במרכז גאיה אנו מציעים סדנאות תמיכה וסיוע לאנשי טיפול וחינוך.
סדנאות חווייתיות ומעצימות, בהן נתבונן פנימה על הדרך שבה אנו עובדים ומגיבים ביום יום,
כדי ללמוד להחזיר לעצמנו את תחושת השליטה והרווחה שלנו.

הנושאים בסדנאות:

  • חקירה עצמית של הדרך בה אנו פועלים ביום יום
  • העמקה בנושא השמירה והדאגה העצמית (self care)
  • קבלת כלים לאיזון והרגעה וליצירת "הגנה" או מרחק מהסיטואציה
  • חוויית הרפייה ושחרור מתחים גופניים ונפשיים, "מילוי מצברים" והזנה

 

הסדנאות מאפשרות הכרות ממקור ראשון עם הכלים הטיפוליים:
פסיכודרמה, טיפול בשילוב אומנויות ופסיכותרפיה גופנית.

משך כל סדנה 6 מפגשים של שעה וחצי בשעות 20:00-21:30
בקבוצות הקטנות של 5-10 משתתפים.

להרשמה ותיאום מפגש הכרות:
09-8855246, info@www.gaya-center.co.il

צור קשר