cover

רכישת מיומנויות חברתיות

מרכז גאיה » קשיים חברתיים אצל ילדים » קשיים במיומנויות חברתיות » רכישת מיומנויות חברתיות
מיומנויות חברתיות מורכבות ממכלול של יכולות ותכונות, על מנת להצליח מבחינה חברתית נדרשים מספר כישורים חברתיים:
היכולת לראות את האחר, לקרוא נכון את רגשותיו, פעולותיו ומחשבותיו, איפוק וריסון, מינון נכון של אמפולסיביות ודחיית סיפוקים
שליטה בכעסים, יכולת להתפשר, יכולות משא ומתן, יכולת ורבלית, ביטחון עצמי ואפילו אומץ לב ונכונות לקחת סיכון
נשמע מסובך… ובכן באמת מסובך, עבור חלק נכבד מהאוכלוסייה. לחלק נכבד מהאנשים ישנו קושי חברתי.
ישנם אנשים שמרבית כישורי המיומנויות החברתיות שלהם לוקים בחסר. מחקרים מראים כי כאשר לילד קשיים במיומנויות חברתיות,
הוא עלול להמשיך בדפוסי ההתנהגות שלו גם לגיל הבגרות ולסבול מקשיים חברתיים לאורך כל חייו.

גנטי או סביבתי?

כמו כל אחד מהמרכיבים ההתפתחותיים של הילד, גם מיומנות חברתית נוצרת מתוך שילוב של השפעות:
המטען הביולוגי שלו, מצב האמא במהלך ההריון, המשפחה הקרובה של הילד, המסגרות החינוכיות בהן הוא נמצא
ההקשר החברתי תרבותי בו גדל. בשונה משאר התכונות, תכונות המרכיבות מיומנויות חברתיות
מושפעות במידה רבה מהאינטראקציה שיש לילד בחברה והמסקנות אותן הוא מסיק מהאינטראקציות האלה
 

עד כמה ניתן לרכוש מיומנויות חברתיות

כמו בכל טיפול, המטרה היא להקל על קושי, לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות גם בטיפול בקושי חברתי זוהי אותה המטרה. וכמו בכל טיפול השינוי אפשרי והוא תלוי במצבו של המטופל
במידת הרצון והמוטיבציה שלו לעשות שינוי וכמובן במטפל ובקשר שביניהם. בטיפול בלקויות של מיומנויות חברתיות ניתן לעבוד על כל אחד מהקשיים: שליטה, תקשורת, דימוי עצמי ועוד. אצל ילדים, על פי רב
הטיפול עוסק בנושאים של היוזמה וההשתתפות בחברה, ההתמודדות עם כעס ועלבון
ונושא השליטה העצמית ופיתוח מודעות חברתית ותקשורת.
 

כיצד ניתן לטפל בקשיים של מיומנויות חברתיות

אפשר לטפל בקושי חברתי במגוון דרכים. אפשר להתמודד עם סוגיות אלה בטיפול פרטני
בשיטות טיפוליות שונות, שיטות דינמיות או התנהגותיות. ניתן לטפל במסגרת חינוכית כיתתית
וכמובן ניתן לטפל במיומנויות חברתיות בדרך הטבעית של קבוצת כישורים חברתיים.
מחקרים הראו כי התמודדות עם קשיים חברתיים היתה יעילה יותר בטיפול קבוצתי
לקבוצות כח מיוחד, ראשית הילד נוכח לדעת כי הוא לא לבד עם הקושי שלו וכי יש עוד ילדים אשר סובלים מקשיים חברתיים
בקבוצה הטיפולית, המטופלים שומעים אחרים מספרים על קשיים במיומנויות חברתיות, דומים לשלהם, וכך מתאפשרת הקלה משמעותית
מעבר לכך, עצם החוויה המתקנת של הקבוצה – ילדים בני גילם אשר מקבלים אותם כפי שהם, היא מרפאת בפני עצמה
בנוסף בקבוצה נוצרת ההזדמנות לדמות סיטואציות חברתיות מהחיים האמיתיים בתוך חדר הטיפולים המוגן
הטיפול ותהליך השינוי מתבצע תוך כדי רכישת המודעות של כל משתתף למקומו בקבוצה ולליקויים שלו במיומנויות חברתיות
המשך התהליך הוא קבלת כלים ותובנות על מנת לעשות את השינוי ולשפר את המיומנויות החברתיות של כל אחד ממשתתפי הקבוצה  

לקושי חברתי יש השלכות לעתיד – לכן מומלץ לא להתעלם מהבעיה ולפנות לייעוץ מקצועי.
במרכז גאיה קבוצות מיומנויות חברתיות לילדים בגילאים 5 עד 15. קרא/י עוד על קבוצות מיומנויות חברתיות במרכז גאיה

לייעוץ ותיאום פגישה, פנו אלינו: 09-8855246

 

  כישורים חברתיים מרכז גאיה

צור קשר