cover

מיומנויות חברתיות: CBT

מרכז גאיה » קשיים חברתיים אצל ילדים » מיומנויות חברתיות: CBT

מיומנויות חברתיות – טיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT)

 מטרת הטיפול בילדים עם קשיים חברתיים, היא שינוי דפוסי החשיבה שלהם ושינוי ההתנהגות תוך כדי שכלול מיומנויות חברתיות פגומות.

ראשית יש להבין מה בדיוק הקושי של הילד, או מה בעצם מקור הבעיה ומה המחשבות והפרשנות של הילד בסיטואציות חברתיות. בשיטת הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי (CBT), הטיפול הוא דרך שינוי דפוסי החשיבה (קוגניציה), סכמות חשיבה או הבנת המציאות, שבדרך כלל אצל ילדים עם מיומנויות חברתיות חסרות, תפיסת המציאות היא פתולוגית ולא מקדמת. ראייה שלילית וראייתה של המציאות בשחור לבן – דיכוטומית מאד.

בטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, העבודה היא על הבנה של הסכמות החשיבתיות האלה, הבנה כמה הסכמות האלה מקדמות או אולי בעצם מעכבות את הילד ושינוי של החשיבה. הטיפול במיומנויות חברתיות לקויות כולל למעשה ראייה מחודשת של המציאות.

במישור ההתנהגותי, הקניית כישורים חברתיים יכולה לבוא לידי ביטוי לדוגמא בנושא החיצוני: עמידה, זקיפות קומה, מה אתה משדר, איך מדבר, שפת הגוף, מבט בעיניים, ילדים אשר נמנעים מיצירת קשר עין, דבר בסיסי בתקשורת. אי יצירת קשר עין יכול לנבוע מביטחון עצמי נמוך וניתן ללמד את הילד לעשות שינוי בתחום זה.

דוגמא נוספת לשינוי התנהגותי היא לימוד איך לבקש תשומת לב? פעמים רבות ילדים שסובלים מקושי במיומנויות חברתיות וגם מהפרעות קשב, סובלים מאימפולסיביות, ניתן לעבוד אתם על נושאים כמו המתנה בתור, לחכות לתורם לדבר, להימנע מלגעת או לדחוף כדי לקבל תשומת לב, אלא הם יכולים ללמוד שיטות אחרות כדי לקבל תשומת לב מבלי להציק או להרגיז את הסביבה, לחדור לפרטיות או לנהוג בתוקפנות.

בתמצית של מיומנויות חברתיות, היא היכולת להבין סאבטקסט בתוך הטקסט, מה נאמר מעבר למילים, ניתן ללמוד את הנושאים האלה בעזרת מגוון של טכניקות, דרך משחקים בעיקר.

קבוצות מיומנויות חברתיות הן כלי משמעותי נוסף, לקבוצה יתרונות רבים, ראשית הילד יכול להבין איך הוא מתנהג בקבוצה? כל אחד מהמשתתפים יכול לראות את עצמו בשני, להבין מה מפריע לו ובמה בעצם הוא מפריע לאחרים. ולתרגל זאת בקבוצה.

שיתוף פעולה של הילד בטיפול 

ילדים שחווים קשיים במיומנויות חברתיות נמצאים על שני רצפים – או שהם מכחישים, "לא יודע מה ההורים שלי רוצים ממני אין לי שום בעיה במיומנויות חברתיות", או שהם מודעים לקושי, באמת נמצאים במצוקה ומבקשים ורוצים עזרה. ילדים אלה אפילו אומרים שמנסים אבל לא מצליחים, או לפעמים אפילו לא מצליחים לנסות. רצוי מאד, כמו בכל טיפול, ואולי אף יותר בטיפול CBT,  שהילד יגיע  עם מודעות לקושי ורצון ומוטיבציה לעשות שינוי.

שיפור כישורים חברתיים עשוי לשנות את המצב החברתי של הילד ב 180 מעלות. במיוחד כשההתערבות נעשית בשלב מוקדם יחסית, אז דברים פחות התקבעו. הגיל המומלץ ללכת לטפל בקושי חברתי הוא מכיתה א עד כיתה ו.

עם שיתוף פעולה של ההורים ניתן ברב המקרים להביא לשיפור מאד משמעותי ובזמן קצר יחסית.

בעיה של מיומנויות חברתיות עלולה ללוות את האדם במהלך כל חייו, מומלץ לא להתעלם מהבעיה, לחשוב שדברים יעברו מעצמם,  משום שאם לא נטפל עלולות להיות לכך השלכות לטווח ארוך.

במרכז גאיה טיפול פרטני וכן קבוצות מיומנויות חברתיות לילדים בגילאים 5 עד 15. קרא/י עוד על הקבוצות שלנו

לייעוץ ותיאום פגישה, פנו אלינו: 09-8855246

 

צור קשר