cover

האם ocd היא מחלת נפש

מרכז גאיה » פסיכולוגיה » האם ocd היא מחלת נפש

הפרעה טורדנית כפייתית – OCD

 במהלך חיי היומיום השגרתיים, רובנו ככולנו חווים מחשבות מטרידות וחלקים נרחבים מהאוכלוסייה מעט אובססיביים לסדר ולניקיון. עם זאת, אם כאשר נעלנו את הדלת חזרנו שוב לבדוק אם הדלת אכן נעולה, או שאנחנו ממש אוהבים שהספרים עומדים בצורה ישרה ואפילו מסדרים אותם מידי יום, אין זו עדות מוכחת כי אנחנו לוקים בהפרעה טורדנית כפייתית. אמנם, ישנם מקרי קיצון בהם המחשבות מטרידות את מנוחתנו ומשבשות את חיי השגרה. מהי נקודת המעבר בין אהבה לסדר וניקיון למשל, ובין אובססיה כזו. היכן מונח קו הגבול ומהו בעצם OCD?

 

מהי הפרעה טורדנית כפייתית?

הפרעה טורדנית כפייתית, או באנגלית Obsessive Compulsive Disorder (OCD), היא הפרעה נפשית אשר כשמה כן היא, טורדנית וכפייתית – כשהמאפיינים העיקריים של OCD הם עיסוק מחשבתי שאינו נורמטיבי על צורך שהופך לאובססיבי וביצוע פעולות תמידיות בהקשר למחשבות המטרידות על מנת לספק את הצורך האובססיבי.

הפרעה טורדנית כפייתית מחולקת לשני חלקים מרכזיים. החלק הקוגניטיבי המתמקד בעיקר במחשבות, והחלק הקומפולסיבי הבא לידי ביטוי בפעולות כתוצאה מהמחשבות.

החלק הראשון הוא החלק הקוגניטיבי, כלומר, המחשבות הטורדניות התוקפות באופן כזה שמקשה להתמודד מולן או לשחרר אותן. מחשבה זו הופכת לכפייתית ברגע בו היא מקיימת חרדה ותופסת נתח זמן גדול מהיום. דהיינו, העיסוק המחשבתי המוגזם יוצר תחושת פחד וחרדה באם לא נקיים את הפעולה עליה אנחנו חושבים. כמו תחושת מצוקה המחלחלת בגוף באם לא נסדר שוב ושוב את הפריט על המדף או הצורך לנקות שוב משטח כלשהו. מחשבות אלו יוצרות פחד מאי קיום הפעולות, כמו למשל, חרדה מבלגן והשלכותיו או חרדה מהידבקות במחלות כתוצאה מאי ניקיון והצטברות חיידקים.

החלק השני הוא החלק ההתנהגותי, כלומר, הפעולות האובססיביות, אלו שחוזרות על עצמן, אשר באות במטרה לצמצם את תחושת אי הנוחות והחרדה המתעוררות כתוצאה מהמחשבה הטורדנית עליהם, פעולות אלו מסייעות במידת מה להשכיח את החרדה אך אין בהן פתרון לטווח הארוך כיוון שהצורך האובססיבי יחזור על עצמו שוב במועד מאוחר יותר. חלק זה חוזר על עצמו במעגל קסמים והצורך בו הולך וגובר כל אימת שהוא מתקיים, כיוון שהפעולה אינה פתרון אלא הדחקה זמנית נקודתית.

 

סוגים נוספים של הפרעות טורדניות

תחת הכותרת של הפרעה טורדנית כפייתית נמצאות שלל הפרעות הפוגעות בשגרת חיי היומיום ועלולות להכניס את הלוקה בהן לחרדה ומצוקה נפשית.

הפרעות טורדניות נוספות הן הפרעת גוף דיס-מורפית, המעסיקה את הלוקה בה בהקשר לנראות החיצונית שלו וגורמת למחשבות אובססיביות על כך. בהפרעה זו קיימים תתי הפרעות כמו טריכוטילומניה, המתאפיינת במריטה אובססיבית של שיער הגוף. ודרמיטלומניה, המתאפיינת בפציעה עצמית של עור הגוף. הפרעה אובססיבית נוספת היא הפרעת אספנות כפייתית, המתאפיינת באגירה אובססיבית של חפצים אשר אין בהם שימוש.

הפרעות אלו, קיימות תחת הקטגוריה של הפרעה טורדנית כפייתית והסימפטומים שלהן זהים או דומים לאלו של OCD. המכנה המשותף ביניהן הוא התעסקות מחשבתית אובססיבית וביצוע פעולות החוזרות על עצמן במטרה להרגיע את המחשבות תוך התעלמות מקיומה של הבעיה בעצמה.

 

מהם הסימפטומים להפרעה טורדנית כפייתית?

בהתאם לחלוקת ההפרעה לשני חלקים מרכזיים, התסמינים הבאים כתוצאה ממנה מחולקים אף הם לשתי קבוצות. קבוצת התסמינים הקוגניטיביים וקבוצת התסמינים ההתנהגותיים.

בקבוצת התסמינים הקוגניטיביים – מחשבתיים, התסמינים העלולים להעיד על קיומה של ההפרעה הן מחשבות בלתי רצויות החוזרות על עצמן שוב ושוב. כלומר, מחשבות טורדניות שהאדם מודע לקיומן, אינו חפץ בהן ומכיר בבעייתיותן, החוזרות ללא הרף ומעוררות מצוקה וחרדה. סימפטום נוסף, מחשבתי אף הוא, הוא התעלמות מהמחשבות על ידי כניעה להן. כלומר, ביצוע הפעולות באופן אובססיבי כדי להשכיח את המחשבות הפולשניות תוך התעלמות מכוונת מקיומן ומההפרעה אשר הן יוצרות.

בקבוצת התסמינים הקומפולסיביים – התנהגותיים, התסמינים העלולים להעיד על קיומה של הפרעה טורדניות כפייתית הן דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם במעגליות. כמו שטיפה עצמית אובססיבית, בדיקה חוזרת של נעילת הדלת או סידור כפייתי של פריטים. דפוסי התנהגות אלו הופכים לבעייתיים כאשר הם גוזלים זמן משגרת חיי היומיום ועלולות להגיע אף לפרק זמן של שעה ביום. תסמין התנהגותי נוסף הוא שהתנהגויות אלו מכניסות את האדם למצוקה ופוגעות בתפקודו היומיומי.

 

מהן דרכי ההתבטאות של ההפרעה?

תסמיני ההפרעה מתבטאים כמעט בכל שלב במהלך חיי היומיום. בעוד שאצל חלק מהלוקים היא באה לידי ביטוי בפן ההגייני המביא לצורך אובססיבי בניקיון עצמי, בשטיפת ידיים ובניקיון כפייתי, אצל לוקים אחרים הוא יבוא לידי ביטוי באובססיה מינית המביא לידי חרדה וכיוצא בה. אצל אנשים דתיים הלוקים בהפרעה טורדנית כפייתית, תבוא ההפרעה לידי ביטוי בדקדוק קיצוני בקיום ההלכה ובהקפדה שאין בה צורך קונקרטי.

המכנה המשותף בין המקרים הוא שהצורך האובססיבי אינו מוסבר ואינו הגיוני גם ללוקים בהפרעה. חשוב לציין שוב שבעיה זו הופכת להפרעה רק כאשר היא פוגעת בתפקוד היומיומי ומערימה קשיים ביכולת להתנהל בצורה תקינה בחיי השגרה.

 

מהם הגורמים להפרעה טורדנית כפייתית?

הגורמים להפרעה אינם אבסולוטיים ומשתנים בין אדם לאדם. עם זאת, קיימות מספר סיבות אשר בגינן עלולה ההפרעה להתפרץ. הראשונה שבהן היא הגנטיקה. אמנם אין זה מן ההכרח שמי שלוקה בהפרעה זו יעביר אותה הלאה, אך מי שבן משפחתו לוקה בהפרעה זו, גדולים הסיכויים שהיא תתפרץ גם אצלו. סיבה אפשרית נוספת היא שאירועים מסוימים רבי השפעה, כמו אובדן, פרידה וכיוצא בהן, אשר קרו במהלך הילדות או תקופות עיצוב האישיות, משפיעים על ההתפתחות הקוגניטיבית ומקיימים את ההפרעה.

קיימות סיבות נוספות כמו אי תקינות ברמת הסרוטונין, הריון או הפרעות בתפקוד מערכת העצבים אשר עלולות אף הן לקיים את ההפרעה. כמובן שהסיבה להימצאותה של ההפרעה היא אינדיבידואלית ומתשנית בין אדם לאדם. בתהליך האבחון, ניתן לנסות להתחקות אחר מקורה של ההפרעה.

 

כיצד ניתן לטפל בהפרעה טורדנית כפייתית?

לרוב, הטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית ישולב עם טיפול תרופתי וטיפול פסיכולוגי.

הטיפול הפסיכולוגי משתנה בהתאם לרמת ההפרעה, לסיבתה ולתחומים המרכזיים בהם היא פוגעת. שיטת הטיפול המרכזית היא טיפול קוגניטיבי התנהגותי הנותן דגש על שני חלקי ההפרעה, המחשבתי וההתנהגותי. הטיפול מחולק לכמה חלקים, בהם האדם יעבור אבחון מפורט, הבנה מעמיקה של מקור ההפרעה, חשיפה לטריגרים המעוררים את ההפרעה והחלפתן באסוציאציות אחרות, חיוביות. מטרתו של הטיפול הפסיכולוגי הוא להפחית עד להעלים את החרדה הנוצרת בעקבות המחשבות הטורדניות ויצירה של אסוציאציות חיוביות לטריגרים הקיימים.

במקרים מסוימים ועל פי הוראותיו של פסיכיאטר כמובן, יינתן גם טיפול תרופתי אשר מתמקד בהפחתת החרדה והדיכאון בשאיפה להביא למצב של רוגע נפשי שיאפשר התמודדות בריאה ונכונה אל מול ההפרעה. סוג התרופה ומינונה, אף הם, משתנים בהתאם לרמת ההפרעה ולמצבה.

 

מה אנחנו מציעים במרכז gaya?

מרכז gaya הוא מרכז טיפולי רב תחומי לכל שכבות הגילאים. כאן, נדאג לאבחון אישי של ההפרעה והבנה מעמיקה של הסיבות לה.
יחד עם צוות המומחים שלנו, נתאים עבורכם את הטיפול המושלם שיאפשר לכם רוגע נפשי ויישוב הדעת.

איתנו במרכז gaya נמצאים פסיכיאטרים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים ועובדים סוציאליים מהשורה הראשונה, אשר נכונים לעשות הכול למענכם ולמען בריאות הנפש שלכם.

מה זה פחד

טיפול פסיכולוגי

פסיכולוגיה

גאיה בפייסבוק

צור קשר